a
  >  GoodniteHug ประเทศเวียดนาม
การเดินทางของ #goodnitehug สู่ประเทศเวียดนาม

ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ชุดเครื่องนอนโลตัส(ประเทศไทย) และตัวแทนจำหน่ายชุดเครื่องนอนโลตัสในประเทศเวียดนาม (Smartcom) ได้จัดทริปสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมและทำกิจกรรมกับเด็กกำพร้าที่นครโฮจิมินห์ ในการเดินทางครั้งนี้นั้นมีความหมายสำหรับเรามากพอๆ กับเด็กๆ ที่นี่

เราได้ไปเยี่ยมที่

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Go Vap ที่ นครโฮจิมินห์

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Tam Binh ที่ นครโฮจิมินห์

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Linh Xuan ที่ นครโฮจิมินห์

#Facts

เกี่ยวกับเด็กในประเทศเวียดนาม (UNICEF)

เด็กกว่า 5.5 ล้านคนในประเทศเวียดนามมักถูกลิดรอนสิทธิ์ ทั้งในเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย โภชนาการ ที่อยู่อาศัย น้ำดื่มและสุขาภิบาล หรือ ความครอบคลุมทางสังคม

มีเพียง 1 ใน 10 ของเด็กพิการหรือทุพพลภาพ เท่านั้น ที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมได้ จากจำนวนประชากรกว่า 1.3 ล้านคน

ในปัจจุบัน มากกว่าสองในสามของเด็กที่ช่วงอายุ 1-14 ปี เคยถูกใช้ความรุนแรง และเด็กจำนวนมากกว่า 170,000 คนไม่มีผู้ปกครองคอยดูแล มีภาวะยากจน หรือเป็นเด็กกำพร้า

#numbers

เกี่ยวกับ #goodnitehug

5
ประเทศ

ในเอเชีย

289
สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า

ในเอเชีย

444659
ใบ

หมอนที่เราส่งมอบในเอเชียจนถึงวันนี้

#SharingIsCaring

การได้มีโอกาสไปเยี่ยมเหล่าเด็กกำพร้าในประเทศเวียดนามนั้น เป็นความทรงจำที่ตราตรึงใจ และเราหวังว่าจะได้ส่งมอบความรัก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก

#moments

#goodnitehug ในประเทศเวียดนาม