a
  >  เกี่ยวกับเรา

#goodnitehug เป็นแคมเปญที่เกิดจาก บริษัทเครื่องนอนโลตัส ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องนอนรายใหญ่ของประเทศไทย สำหรับพันธกิจของแคมเปญ #goodnitehug นั้น คือการส่งมอบความรักอันยิ่งใหญ่สู่เด็กกำพร้า หรือเด็กที่ขาดโอกาสทั่วโลก เราได้เปิดตัวโครงการนี้ในประเทศไทยช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2557 และยังได้ขยายไปในประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศกำพูชา ประเทศเนปาล และ ประเทศเวียดนาม

#numbers

เกี่ยวกับ #goodnitehug

5
ประเทศ

ในเอเชีย

289
สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า

ในเอเชีย

444659
ใบ

หมอนที่เราส่งมอบในเอเชียจนถึงวันนี้

#ไทย

ประเทศไทยนั้นคือจุดเริ่มต้นของแคมเปญ #goodnitehug ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2557 ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กทุกคนสมควรได้รับความรักและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#เนปาล

ในเดือน เมษายน ปี 2558 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว คร่าผู้เสียชีวิตกว่า 9,000 คน และบาดเจ็บกว่า 22,000 คน ภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนั้น ทำให้เด็กมากมายต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า เนื่องจากเราไม่สามารถสวมกอดเด็กเหล่านั้นได้ทุกคน เราจึงมอบหมอน เป็นตัวแทนของอ้อมกอดอันอบอุ่นแก่เด็กทุกคน

#เวียดนาม

ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่โชคดีเกิดมามีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูเอาใจใส่ ซึ่งนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่สังคมควรมอบความรักให้แก่พวกเขา ในปี 2561 นั้น เราจึงได้มีโอกาสไปเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในเวียดนามใต้

ปลายทางต่อไป?

ตะลึงรอได้เลย!!!

#ไทย

ประเทศไทยนั้นคือจุดเริ่มต้นของแคมเปญ #goodnitehug ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2557 ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กทุกคนสมควรได้รับความรักและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#เนปาล

ในเดือน เมษายน ปี 2558 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว คร่าผู้เสียชีวิตกว่า 9,000 คน และบาดเจ็บกว่า 22,000 คน ภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนั้น ทำให้เด็กมากมายต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า เนื่องจากเราไม่สามารถสวมกอดเด็กเหล่านั้นได้ทุกคน เราจึงมอบหมอน เป็นตัวแทนของอ้อมกอดอันอบอุ่นแก่เด็กทุกคน

#เวียดนาม

ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่โชคดีเกิดมามีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูเอาใจใส่ ซึ่งนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่สังคมควรมอบความรักให้แก่พวกเขา ในปี 2561 นั้น เราจึงได้มีโอกาสไปเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในเวียดนามใต้

ปลายทางต่อไป?

ตะลึงรอได้เลย!!!

เด็กคืออนาคตของโลก และพวกเขาควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์

Kehkashan Basu (ผู้ชนะรางวัลสันติภาพเด็กระหว่างประเทศ ปี 2559)